There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Prislista Lagbevakning

Prislista Lagbevakning

Kontakta oss gärna för mer information!

Ingår i standardabonnemang

 • Bevakning av din laglista med författningar inom miljö och/eller arbetsmiljö (upp till 70/140 poster i bruttolistan/prenumerationslistan).
 • Fullständig lagtext tillgänglig.
 • Faktarutor till varje författning som kortfattat och lättläst klargör den grundläggande innebörden av författningen.
 • Laglistor redigerbara i kolumner där företaget beskriver vilka lagkrav man berörs av samt upp till fem extra kolumner som kunden själv definierar.
 • Bruttolistan/prenumerationslistan kan kompletteras med eget material som laddas upp och kan beskrivas med samma kolumner som för laglistan.
 • Uppdatering med ändringar i lagstiftningen minst fyra gånger per år. E-post skickas då ut.
 • Möjlighet till månadsvisa uppdateringar och utskick via mail med analyser när utvalda författningar ändras eller nya tillkommer. Detta genom tilläggstjänsten löpande bevakning.
 • Alla ändringar av lagarna på din laglista åtföljs av en analys av vad som har ändrats och vilka typer av verksamheter som berörs. Detsamma gäller för nya lagar.
 • Kvittensfunktion för varje ändring med möjlighet att skriva kommentarer som arkiveras.
 • Lagrevisionsverktyg för hela eller valda delar av laglistan.
 • Funktion för att redovisa åtgärder som gjorts för att åtgärda brister vid lagrevision.
 • Arkiv för genomförda lagrevisioner.
 • Påminnelser via e-post för viktiga aktiviteter som behöver göras.
 • Effektiva sorteringsfunktioner och fritextsökning för att snabbt hitta det man letar efter.
 • Exporter till Excel.
 • Möjlighet att individuellt ställa in och spara vilka författningar och vilken information man ser som standard.
 • Tre användare per tjänst (miljö/arbetsmiljö).
 • Möjlighet att få knappar, menyer etc. på engelska.

 

 

Lagbevakning MINI

Begränsad tjänst som enbart ger tillgång till förändringar i lagstiftningen.

Lagbevakning PLUS

Vår PLUS-tjänst innehåller allt som ingår i standardtjänsten samt hjälp av en konsult. Denna tjänst kan utformas och anpassas efter just dina behov med till exempel uppdatering av era laglistor, hjälp med analyser av ändringar i lagtexter, lagrevisioner, periodiska besiktningar, löpande utbildning av personal m.m.

Konsulttjänster

Vi erbjuder även konsultstöd gällande framtagande av anpassad laglista, uppdatering/genomgång av anpassad laglista, lagrevision m.m. och detta sker då enligt vår standardprislista för konsultarvode.

Kontakta mig

Contact picture

Håkan Hellström

0709-27 49 91

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig >>