There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ida Olofsson

Ida Olofsson

Kontor: Göteborg

Erfarenhet och kompetensområden

Ida har en magisterexamen i biologi med inriktning marinbiologi. Hon har sedan tidigare erfarenhet av införande och utveckling av miljödiplomering samt företagsintern utbildning. Som konsult och utbildare arbetar hon främst inom miljöområdet men även inom arbetsmiljö och kvalitet kopplat till ledningssystem. Exempel på uppdrag är införande och utveckling av ISO14001, 9001, internrevisioner, miljödiplomering, lagefterlevnadskontroller samt myndighetsärendet tex miljörapporter.

  • Godkänd tredjepartsrevisor för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.

Varför RSM&CO?

- Gemenskapen! Som konsult arbetar vi större delen av tiden hos kund men gemenskapen och utbytet med kollegorna skapar trygghet och en kreativ miljö. Det gör att vi kan ta med oss inspiration, kunskap och erfarenhet ut till våra kunder.  

Kontakta mig

Contact picture

Ida Olofsson

0705-27 48 98

Kontakta mig >>