There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ulrica Larsson

Ulrica Larsson

Kontor: Jönköping

Erfarenhet och kompetensområden

Jag började på RSM&CO i juni 2017. Innan dess har jag arbetat inom den offentliga sektorn i cirka 10 år. Min utbildning, en magisterexamen i miljöteknik, har gett mig en bred bas att stå på inom miljöområdet. I dag jobbar jag främst med följande typ av uppdrag:

  • Kemikaliehantering - riskbedömning, säker hantering och förvaring
  • Tillståndsansökningar
  • Upprättande av egenkontroll
  • Genomförande av periodiska undersökningar
  • Lagbevakning och lagefterlevnad
  • Stöd vid myndighetskontakter


Varför RSM&CO?

RSM&CO tar hand om sin personal på ett bra sätt och är därför en mycket bra arbetsgivare. Arbetet som konsult är omväxlande, flexibelt och utvecklande och jag har alla möjligheter att själv välja och styra inriktningen av mitt arbete. Det är också en fördel att jag följer mina kunder från början till slut, men hjälp kan alltid fås från kollegor när det behövs

Kontakta mig

Contact picture

Ulrica Larsson

0733-27 90 72

Kontakta mig >>