There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Företagsintern utbildning

Företagsintern utbildning

Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling är ofta företagsintern utbildning det mest kostnadseffektiva alternativet. Då kan utbildningen dessutom anpassas efter just era behov vilket gör utbildningsinsatsen än mer givande för deltagarna.

Era behov och önskemål i fokus

Grunden till en företagsintern utbildning är alltid de samtal vi har tillsammans med er. Vi går igenom kompetensbehov, förväntade resultat och effekter av en utbildningsinsats samt alternativ till innehåll och genomförande. Genom att genomföra utbildningen på plats hos er, kan den special anpassas för just er verksamhet och på ett konkret sätt kopplas direkt till aktuella situationer och händelser.

Vi kan även erbjuda att hålla företagsinterna utbildningar i våra kurslokaler i Göteborg.

Större utbud

Alla våra kurser i vårt öppna kursutbud kan vi genomföra som företagsinterna utbildningar, antingen i standardutförande eller efter anpassning till just er verksamhet.

Dessutom har vi fler utbildningar som vi erbjuder som företagsinterna än de som finns i vårt öppna utbud. Exempel på det är utbildningar i energiledningssystem enligt ISO 50001 och Internrevision av ledningssystem för laboratorier enligt ISO/IE C 17025.

Hör av er så berättar vi gärna mer!

Kontakta mig

Contact picture

Sofia Askengren

Utbildning

0709-11 99 78

Kontakta mig >>