There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Diplomerad kvalitetschef

Diplomerad kvalitetschef

En diplomutbildning för dig som vill kunna arbeta som kvalitetsansvarig inom både tillverkande industri och tjänstesektorn och aktivt driva arbetet från analys till förbättringsaktiviteter. Genomförs tillsammans med Folkuniversitetet.

Den moderna kvalitetschefen har en central roll i utvecklingsarbetet i alla verksamheter. Kvalitetsarbetet berör alla i företaget. Den syn på kvalitetsutveckling som utbildningen vill förmedla omfattar styrning och utveckling av företagets samtliga processer med syfte att öka kundtillfredställelsen. Utbildningen fokuserar på hur resultat åstadkoms och hur det mäts. Vi diskuterar också alternativ till klassisk kvalitetsstyrning, t.ex. kompetensstyrning, som möjliggör en minskad mängd dokumentation.

RSM&CO genomför utbildningen tillsammans med Folkuniversitetet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som önskar en mer stabil grund för att leda kvalitetsarbetet i en organisation. Du kan vara relativt ny i rollen som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare, men du kan också ha jobbat ett tag och känna att du behöver en djupare förståelse inom området.

Mål

Efter godkänd utbildning ska du kunna arbeta som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare inom både tillverkande industri och tjänstesektorn. Du ska aktivt kunna driva arbetet från analys av övergripande kundkrav till metodiska förbättringsaktiviteter.

Innehåll:

Kvalitet ur ett systemperspektiv

Kvalitetsledningssystemet är grunden för ett systematiskt angreppsätt att skapa nöjdare kunder. Att kunna tolka ISO 9001 och att ha ett processangreppssätt utgör en viktig grund för ett modernt kvalitetstänkande.

Urval av innehåll:

 • ISO 9001 – en överblick
 • De åtta ledningsprinciperna
 • Processledning
 • Målstyrning av processer
 • Styrning genom kompetens
 • Processrevision
 • Kvalitet i tjänsteproduktion
 • Kvalitet i försäljningsarbete
 • Inköp och leverantörsutveckling
 • Utvecklingsprocesser


Förändringsarbete och ledarskap

System och verktyg är mycket bra men betyder inget om inte vilja och motivation finns hos berörda medarbetare. Urval av innehåll:

 • Lean Production
 • Lean administration
 • Toyota som förebild
 • Värdeskapande arbete
 • Ta fram produktionssystem
 • Verktyg för Lean förbättringsarbete
 • Leda i förändring

Verktygslådan

Det finns en rad av kvalitetsverktyg varav flera är mycket enkla att tillämpa. Urval av innehåll:

 • Projektbaserat förbättringsarbete
 • Statistiska metoder
 • Metoder för felsökning - grundorsaksanalys
 • FMEA, riskanalyser
 • Enkätundersökningar
 • Värdeflödesanalys
 • Ordning & reda 5S/2S
 • Nulägesanalyser
 • Standardiserat arbetssätt
 • Visualisering
 • Seven QC Tools

Arbetssätt

Utbildningen pågår under ca 4 månader och är uppdelad på fem träffar i Göteborg på två dagar vardera, dvs totalt 10 dagar. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Mindre övningar kommer att genomföras på det egna företaget som hemuppgift mellan utbildningstillfällena. För att bli diplomerad krävs minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på en avslutande tentamen som genomförs vid sista tillfället.

Omfattning

10 heldagar (90 Studietimmar)

Datum

Tisdagar och onsdagar 09:00-17:00:

 • Tillfälle 1: 7-8 november
 • Tillfälle 2: 5-6 december
 • Tillfälle 3: 9-10 januari
 • Tillfälle 4: 6-7 februari
 • Tillfälle 5: 6-7 mars

Plats: Norra Allégatan 6 , Göteborg

Information

E-learning

Diplomerad kvalitetschef

Kursavgift

39 900 kr (exkl. moms) Lunch, kaffe samt kursmaterial ingår i kursavgiften.

Bokning

Göteborg

Kurskod: 866845_FUxx

Anmälan >>

Anmäl dig till Folkuniversitetet

folkuniversitetet_logga

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

0708-59 96 71

Kontakta mig >>