There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Effektiv processutveckling

Effektiv processutveckling

Processägarrollen har en avgörande betydelse för utvecklingen av ledningssystemet vilket innebär organisationers förmåga att sätta rätt mål och se till att nå dem.

I den nya utgåvan av standarden ISO 9001:2015 förtydligas krav på organisationernas arbetssätt när det gäller processer. Kompetenta processägare är en förutsättning för att lyckas med detta arbete. Men självklart är det inte enbart för att klara kraven i ISO 9001:2015 som processägarrollen är viktigt. Den har en avgörande betydelse för utvecklingen av ledningssystemet vilket innebär organisationers förmåga att sätta rätt mål och se till att nå dem.

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskaper som behövs för att kunna arbeta i rollen som processägare. Du får också insikt i om kraven som ställs på högsta ledningen och hur du i rollen som processägare kan bidra till att ledningen kan fullfölja sitt åtagande rörande kvalitetsarbetet.

Målgrupp/Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till dig med grundläggande kunskaper i ISO 9001. Du bör ha kunskaper som minst motsvarar vår kurs ”Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015, 2 dagar”. Du har eller planerar att få rollen som processägare eller delprocessägare.

Utbildningen lämpar sig också för kvalitetssamordnare , kvalitetsansvariga, interna revisorer och alla som vi få en ökad kunskap om processer och hur man kan arbeta effektivt med att utveckla och förbättra dem.

Ur kursens innehåll

  • Processägarrollen, arbetsuppgifter och kompetenskrav
  • Modernt processtänk
  • Riskbedömning av processer
  • Styrning av process
  • Mätningar och mål
  • Processanalyser

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Effektiv processutveckling

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>