There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi

Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi

Den här kursen ger dig en förståelse för principerna för cirkulär ekonomi, avfallets miljöpåverkan samt grunderna i vilka regelverk som styr avfallshanteringen.

Avfallets roll i samhället håller på att förändras. Från att vara en belastning på miljö och ekonomi är avfall idag en viktig resurs som bidrar till minskat resursnyttjande, ökad hållbarhet och högre levnadsstandard. Omställningen till en hållbar värld kräver nya sätt att producera, konsumera och återanvända funktionsdugliga prylar så att vi minskar uttaget av jungfruligt naturmaterial och slutar att slänga sådant som kan komma till nytta hos någon annan. Avfall kommer ändå att fortsätta att uppkomma och rätt hanterat kan du minska avfallets miljöpåverkan.

Kursen ger dig

Den här kursen ger dig en förståelse för principerna för cirkulär ekonomi, avfallets miljöpåverkan samt grunderna i vilka regelverk som styr avfallshanteringen. Kursen blandar teori med praktiska övningar och diskussioner.

Målgrupp

Inköpare, ekonomichefer, produktionschefer, miljösamordnare/miljöchefer.

Ur kursens innehåll:

  • Avfallets historia
  • Avfallets miljöpåverkan
  • Avfallsregler
  • Grunderna i cirkulär ekonomi
  • Resurseffektiv avfallshantering

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>