There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hållbara affärsmodeller, 1 dag - RSM&CO

Hållbara affärsmodeller

Kursen syftar till att ge dig och din verksamhet verktyg och inspiration för att på djupet kunna ställa om till mer hållbara och framgångsrika affärsmodeller.

Kursen ger dig

 • En bred och inspirerande översikt av området Hållbara affärsmodeller
 • Kunskap om och introduktion till flera olika verksamhetsöverskridande modeller och verktyg för att lyckas med omställningen till mer hållbara affärsmodeller.
 • Flera goda exempel ifrån näringsliv och offentlig verksamhet

Målgrupp

 • Alla som vill inspireras till att ställa om till mer hållbara och framgångsrika affärsmodeller, exempelvis:
 • Företagsledare
 • Ledare inom kommun, landsting och myndighet
 • Hållbarhets/CSR-ansvariga
 • Miljöansvariga
 • Affärsinriktade HR-ansvariga
 • Affärsutvecklare
 • Produktutvecklare

Ur kursens innehåll:

 • Varför behövs en omställning till hållbara affärsmodeller?
 • När blir en affärsmodell hållbar och framgångsrik?
 • Hållbart entreprenörskap
 • Cirkulär ekonomi
 • Hållbar produkt- & tjänsteutveckling
 • Förenklad livscykelanalys
 • Designfilosofin Cradle to cradle
 • Intressentfokus
 • Värdeerbjudande
 • Nudging
 • Distributionskanaler
 • Interna nyckelkompetenser
 • Regionala och lokala initiativ, svenska och internationella exempel

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Hållbara affärsmodeller

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>