There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR

Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR

Många företag och organisationer ställer idag krav på goda arbetsförhållanden och miljöhänsyn hos sina leverantörer. Allt fler vill gå från ord till handling och inser att uppföljningen är avgörande för trovärdigheten. Detta är kursen för dig som på ett effektivt och systematisk sätt vill följa upp hur kraven efterlevs.

Kursen ger dig

Många företag och organisationer ställer idag krav på goda arbetsförhållanden och miljöhänsyn hos sina leverantörer. Allt fler vill gå från ord till handling och inser att uppföljningen är avgörande för trovärdigheten. Detta är kursen för dig som på ett effektivt och systematisk sätt vill följa upp hur kraven efterlevs. Det handlar om att reducera risker för att organisationen bidrar till dåliga arbetsförhållande hos sina leverantörer, vilket kan skada varumärket, men också om att sprida goda arbetssätt och var ett gott föredöme. Metodiken du får ta del av under denna kurs kan självklart användas för att följa upp CSR-krav inom den egna organisationen.

Målgrupp

 • Interna revisorer som även vill genomföra leverantörsrevisioner.
 • Personer som arbetar med inköpsfrågor och vill använda revisioner som ett utvärderingsverktyg
 • Personer som beslutar om hur leverantörer skall följas upp
 • Ansvariga för att planera interna revisioner

Ur kursens innehåll

 • Kort genomgång av grundläggande revisionsbegrepp
 • Grundläggande CSR Begrepp och vanliga riktlinjer – FN;s global Compact, ISO 26000, SA 8000, ILO, ETI
 • Revision enligt SMETA metodik (Sedex Members Ethical Trade Audit)
 • Planering av leverantörsrevisioner
 • Viktiga frågeställningar vid leverantörsrevisioner med CSR fokus
 • Viktiga personer att intervjua vid leverantörsrevisioner
 • Intervjuteknik
 • Möjliga revisionskriterier
 • Case-övningar

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning