There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Riskbedömningar - Arbetsmiljö

Riskbedömningar - Arbetsmiljö

Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav.

Med vår kurs vill vi ge dig kunskap om vilka lagkrav som finns och olika metoder och verktyg för att genomföra riskbedömningar.

Riskbedömning som verktyg i arbetsmiljöarbetet är både ett effektivt och ett engagerande arbetssätt för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Grundidén är relativt enkel, att hitta stora och väsentliga risker och prioritera åtgärder mot de som är störst. På så sätt så fokuserar man på det som viktigast först, vilket borde vara naturligt. I praktiken blir det dock inte alltid så, Utan styrning mot det som är mest väsentligt finns det alltid risker att man styr och prioriterar fel. Styrning kan då t.ex. ske genom att man prioriterar det som man är bäst på, det man tycker är roligast, eller det man tycker är enklast .

Kursen ger dig

Kursen ger dig både kunskap om vilka lagkrav som finns och självklart olika metoder och verktyg för att genomföra riskbedömningar. Ni kommer också att få mallar till de metoder vi går igenom under kursdagen.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som jobbar med eller är ansvarig för arbetsmiljön och riskbedömningar.

Ur kursens innehåll

 • Lagkrav
 • Undersökning av arbetsmiljön/ riskanalys
 • Metodik
 • Riskskanning
 • Energianalys
 • Arbetssäkerhetsanalys
 • Avvikelseanalys/Avvikelseutredning
 • Riskbedömning kemiska riskkällor
 • Riskbedömning kontorsmiljö
 • Arbetsmiljörond/skyddsrond

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Riskbedömningar - Arbetsmiljö

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>