There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Skapa en bättre arbetsmiljö

Skapa en bättre arbetsmiljö

Det här är vår variant på BAM, Bättre Arbetsmiljö, som ger dig ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön. Du får med dig kunskap om hur arbetsmiljöns regelverk är uppbyggt samt hur du med hjälp av olika verktyg kan få till ett effektivt och välfungerande arbetsmiljöarbete.

I och med en allt högre förändringstakt i organisationer får arbetsmiljöfrågorna ett allt större fokus. För att kunna driva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete krävs en gedigen kompetens, både när det gäller regelverk och hur man får till en god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kursen ger dig

Denna utbildning ger dig ett helhetsperspektiv om hanteringen av arbetsmiljöfrågor. Du får fördjupad kunskap om arbetsmiljölagstiftningen men även metoder för praktisk hantering av arbetsmiljöfrågor, t.ex. riskbedömning, ergonomi i arbetslivet, kemikaliehantering m.m.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, arbetsmiljösamordnare, skyddsombud och andra med ansvar för att utveckla och säkerställa en arbetsmiljö.

Ur kursens innehåll

  • Kunskaper om lagar och föreskrifter kring förhållanden som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, t.ex. chefer och skyddsombud
  • Bedriva ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Säkerställa en god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete och praktiska exempel, t.ex. riskbedömningsmetoder, ergonomi i arbetslivet och kemikaliehantering

  •  

    Metoder för att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Skapa en bättre arbetsmiljö

Kursavgift

11.200 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>