There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Projektledning i energianläggningsprojekt

Projektledning i energianläggningsprojekt

Det finns flera stora beståndsdelar i komplexa projekt i energibranschen som projektledning, kontrakt, entreprenaduppdelning och tillstånd och vi har här samlat tillämpade erfarenheter från uppförandet av stora energianläggningar som ger dig kunskap inför kommande investeringar.

En förutsättning för ett lyckat energianläggningsprojekt är kunskap om tillämpning av projektledningens olika faser och hur det kopplas till resurser och tillstånd och entreprenaduppdelning av kontrakt. Vi har deltagit i många olika anläggningsprojekt inom bio- och avfallseldade kraftvärmeverk och denna kurs erbjuder vår samlade erfarenhet och praktiska tillvägagångssätt.

Kursen ger dig

Kunskap om generella projektledningsmodeller och om hur dessa på ett effektivt sätt kan användas för att organisera och genomföra ett komplext energianläggningsprojekt.

Under kursen kommer kursdeltagarna att få ett bredare perspektiv på projektledning och hur generella projektledningsmodeller framgångsrikt kan tillämpas i praktiken.

Deltagarna får ett antal konkreta checklistor med sig efter kursen. Våra kursledare har stor erfarenhet av att driva komplexa projekt och delar under utbildningen med sig av sin lärdomar.

Målgrupp

Riktar sig i huvudsak till dig som arbetar som projektledare, deltar i styrgrupper, har personalansvar för projektledare eller på annat sätt har behov av att öka kunskapen och få inspiration kring hur komplexa projekt organiseras och styrs på ett effektivt sätt. 

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet av projektledning och är bekant med grundläggande begrepp inom projektledning.

Ur kursens innehåll

  • Projektledningsmetodik
  • Projektledning ur beställarperspektiv
  • Kravhantering
  • Entreprenaduppdelning
  • Organisering och styrning av stora och komplexa projekt

Information

Kurs

Projektledning i energianläggningsprojekt

Kursavgift

11.200 (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Simon Jansson

0709-27 24 63

Kontakta mig >>