There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR

Uppgradera ditt ledningssystem med CSR

Detta är kursen för dig som vill få kunskap och verktyg att integrera socialt ansvarstagande i ditt befintliga ledningssystem. Med andra ord hur du förbättrar ditt verksamhetssystem med ISO 26000.

Kursen ger dig

Båda de ledande standarderna för kvalitets- och miljöledning, ISO 9001 och 14001, genomgår för närvarande en uppfräschning. En av nyheterna är ett bredare synsätt på organisationens intressenter, något som varit en grundbult i arbetet med socialt ansvarstagande sedan länge. Inte minst märks det i ISO 26000 som är en vägledande standard för just socialt ansvarstagande. Den här kursen ger dig ett försprång när det gäller att förstå de nya kraven och förväntningarna. Den ger dig kunskap om ISO 26000 och andra vägledande globala riktlinjer inom socialt ansvar och hur man bäst implementerar dessa i ett befintligt verksamhetssystem. Funderar du på att integrera socialt ansvar i ditt verksamhetssystem hjälper kunskapen dig att minimera arbetsinsatsen när du väl tar steget!

Målgrupp

 • Kvalitets- och miljöansvariga/samordnare
 • Arbetsmiljöansvariga/ samordnare
 • Ledningssystemansvariga


Kursen kan läsas av alla, men det kan vara bra att ha erfarenhet av arbete med ledningssystem.

Ur kursens innehåll:

På kursen kommer vi att:

 • Belysa likheter och olikheter mellan olika standarder (ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18000) för att visa var synergierna finns.
 • Titta närmare på de kommande krav i ISO 9001 och ISO 14001 och hur frågor om socialt ansvarstagande kan fångas upp i dessa.
 • Gå igenom hur du utnyttjar befintliga arbetssätt eller verksamhetsstyrning för att hantera socialt ansvarstagande på strukturerat och systematisk sätt.
 • Gå igenom den vägledande standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, dess sju huvudområden och dess bör-satser.
 • Belysa exempel på andra vägledande globala riktlinjer inom socialt ansvar.
 • Samt hur man bästa sätt arbetar metodiskt med helt nya krav som inte är analoga i de olika standarderna.

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Uppgradera ditt ledningssystem med CSR

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>