There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://www.rsmco1.se/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Utbildningsområden

Utbildning

Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att våra kursledare får så goda omdömen är att de även arbetar som konsulter.

Vi är nämligen övertygade om att praktisk erfarenhet från verkligheten är en förutsättning för att kunna skapa engagemang och lärande. Vår starka verklighetsförankring gör även att utbildningarna får ett aktuellt innehåll.

Ambitionen är att våra kursdeltagare snabbt skall kunna omsätta det man lärt sig i konkreta handlingar på hemmaplan. Vi varvar alltid teori med praktiska övningar och fokuserar på enkla lösningar som verkligen fungerar!

Höstens kursfolder är här!

 Kursfolder hösten 2018

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle!

erbjudande

Arbetsmiljö

Ett effektivt arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad arbetsmiljö är och vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer. Att känna till regelverket för arbetsmiljöarbete och att förstå både de fysiska och psykosociala aspekterna är avgörande.

Med dessa utgångspunkter erbjuder vi både arbetsmiljöutbildningar och praktiska lösningar som förenklar och förbättrar ert arbetsmiljöarbete i framtiden.

Nästa utbildningstillfälle >>

Hållbarhet

CSR-frågorna (Corporate Social Responsibility) får ett större fokus i samhället och därmed en allt större betydelse för företagens/ organisationernas varumärke. Vi kan erbjuda olika kurser inom CSR. Allt ifrån en allmän orientering till att bygga in CSR i ert ledningssystem.

För oss är det självklart att vara delaktiga och verka för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför ser vi det som vår största framgång när vi får andra organisationer att komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Nästa utbildningstillfälle >>

Kvalitet

Vi har alltid en ambition att bidra till att utveckla kunders kvalitets- och förbättringsarbete med enkla och smarta metoder. Med fokus på att kvalitet skall ge såväl nöjda kunder, ägare som personal, utan att ge avkall på samhällsansvaret, leder vi våra kunder på rätt väg i sitt kvalitets- och förbättringsarbete. Kvalitetsarbete omfattar därmed många delar och handlar såväl om att säkra en bra kvalitetsnivå och skapa ordning och reda, som att skapa bra metodik och kultur, för att arbete med ständiga förbättringar.

Nästa utbildningstillfälle >>

Miljö

Inom RSM&CO finns en mångårig erfarenhet och kompetens att arbeta med miljöfrågor inom en rad olika områden. Vi har en mycket bred kompetens som innefattar såväl ämnesspecifik expertis som generell övergripande miljökunskap.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter och har därmed med sig en bred palett av erfarenheter från både breda och specifika frågor inom en mängd olika branscher. Det ger våra utbildningar en unik förankring till verkligheten. Exempel på områden omfattar myndighetsrelaterade frågor, ledningssystem och miljöförbättrande arbete. Vi arbetar medvetet med att kompetensutveckla våra konsulter, hålla oss uppdaterade med nyheter och att utveckla vårt utbud.

Vår kurs Grundläggande miljöledning, 2 dagar, är tillsammans med vår kurs Internrevision av ledningssystem, 3 dagar, en godkänd miljörevisorsutbildning av föreningen MIS-Miljörevisorer i Sverige.

Nästa utbildningstillfälle >>

Avfall

Avfallets roll i samhället håller på att förändras. Från att vara en belastning på miljö och ekonomi är avfall idag en viktig resurs som bidrar till minskat resursnyttjande, ökad hållbarhet och högre levnadsstandard. Omställningen har påbörjats men det finns en långt större potential. Utmaningarna handlar om att kunna hitta nya synsätt, hitta genomtänkta helhetslösningar och skapa nya typer av affärer.

Vi på RSM&CO har en unik möjlighet att hjälpa våra kunder i denna anpassning. Genom att sammanföra ett modernt synsätt och generationer av kompetens inom avfallsteknik hjälper vi med stort engagemang våra kunder att hitta hållbara och effektiva lösningar inom avfallshierarkins samtliga områden. 

Nästa utbildningstillfälle >>

Välj en utbildning som passar dig:

Energi

Vi brinner för att hitta resurs- och kostnadseffektiva lösningar för din befintliga anläggning eller framtida verksamhet. Vi är din långsiktiga samarbetspartner när det gäller stöd, ledning eller specialistkunskap i framgångsrika anläggningsprojekt och utredningar inom energi- och processteknikområdet.

Nästa utbildningstillfälle >>

Välj en utbildning som passar dig:

Revision

Här skriver vi om revision

Nästa utbildningstillfälle >>

Välj en utbildning som passar dig:

Brandskydd

Main body

Nästa utbildningstillfälle >>

Välj en utbildning som passar dig: